Drugi raport badawczy Kultura Tędy

Jakie są przeszkody i atuty prowadzenia codziennej animacji i edukacji kulturowej w naszym regionie? Przeczytać można w najnowszym w raporcie.

Projekt Kultura Tędy to także całoroczne badania, które pokazują m.in. plusy i minusy codziennej pracy animatorów i edukatorów w Lubuskiem. Druga część raportu badawczego jest opracowaniem wniosków płynących z otwartych wywiadów pogłębionych, które zostały przeprowadzone z 25. uczestnikami szkoleń projektu Kultura Tędy.
Raport zawiera także ogólne rekomendacje dla prowadzenia edukacji kulturowej, a także rekomendacje dla prowadzenia przyszłorocznych edycji projektu.

Raport – Kultura Tędy cz.2

Komantarz

Komantarz