Lubuskie Forum Kultury to platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menadżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim. Forum ma charakter otwarty.

Lubuskie Forum Kultury jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem. Przynależność do Lubuskiego Forum Kultury nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych związanych z tą przynależnością. Działalność platformy opiera się na pracy społecznej członków. Formuła Lubuskiego Forum Kultury jest otwarta. W każdym czasie zainteresowane osoby mogą złożyć deklarację uczestnictwa.

Zasady działania lubuskie.kultura

INSTYTUCJE ZSIECIOWANE

Edycja V

lubuskiekultura FLESZ WYDARZENIA 13

V LUBUSKIE FORUM KULTURY czyli spotkanie ponad 60 dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników

Edycja IV

IV Lubuskie Forum Kultury – FLESZ

W ramach IV Lubuskiego Forum Kultury prawie 70 dyrektorów, głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych

Edycja III

Inauguracja projektu w Zielonej Górze odbędzie się 5 maja!

W ramach IV Lubuskiego Forum Kultury prawie 70 dyrektorów, głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych

Edycja II

50 zsieciowanych

Prawie 50 zsieciowanych – lubuskie instytucje kultury rosną w siłę

60 dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury województwa lubuskiego spotkało się w dniach  15-17 kwietnia w Lubniewicach.

Edycja I

Lubuscy animatorzy zsieciowani

13 i 14 listopada 2014 to ważna data dla lubuskich animatorów kultury, gdyż to właśnie wtedy odbyło się w Zielonej Górze I Lubuskie Forum

NAJNOWSZE WPISY

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103