Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne są miejscem prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych.

Konfrontacje służą wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego. To wyjątkowe spotkanie twórców teatru, aktorów, pedagogów i artystów – na co dzień realizujących własne projekty w wielu miejscach województwa lubuskiego – inspiruje rokrocznie do dyskusji na temat aktywności twórczej aktorów-amatorów, instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół  teatru amatorskiego.